Grünthal, R. (2010) “Sijasynkretismi morfologian koetinkivenä”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(2), pp. 91-113. doi: 10.12697/jeful.2010.1.2.06.