Keevallik, L. (2010) “Hinnangu grammatikast”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(2), pp. 147-161. doi: 10.12697/jeful.2010.1.2.08.