Lindström, L. and Vihman, V.-A. (2010) “Ise Ise”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(2), pp. 219-241. doi: 10.12697/jeful.2010.1.2.12.