Pajusalu, R. and Pajusalu, K. (2010) “Konditsionaal relatiivlauses”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(2), pp. 243–254. doi: 10.12697/jeful.2010.1.2.13.