Plado, H. (2010) “Eesti keele da-infinitiivis öeldisverbiga tingimuslaused”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(2), pp. 255-272. doi: 10.12697/jeful.2010.1.2.14.