Muischnek, K. and Sahkai, H. (2010) “Liitpredikaadid leksikoni-grammatika kontiinuumil: konstruktsioonide produktiivsusest verbiga minema moodustatud liitpredikaatide näitel”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(2), pp. 295-316. doi: 10.12697/jeful.2010.1.2.16.