Kalliokoski, J. (2011) “Plurilingual competence, styles and variation”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 2(2), pp. 87–110. doi: 10.12697/jeful.2011.2.2.05.