Latomaa, S. and Suni, M. (2011) “Multilingualism in Finnish schools: policies and practices”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 2(2), pp. 111-136. doi: 10.12697/jeful.2011.2.2.06.