Laansalu, T. (2012) “Specific developments in Kiili place names”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 3(1), pp. 173-188. doi: 10.12697/jeful.2012.3.1.06.