Kallasmaa, M. (2012) “On the etymology of the Estonian place names Kirna and Kernu”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 3(1), pp. 189-194. doi: 10.12697/jeful.2012.3.1.07.