Soosaar, S.-E. (2012) “About a fashion-related Estonian-Swedish loanword krunn”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 3(1), pp. 195-202. doi: 10.12697/jeful.2012.3.1.08.