Ross, K. (2012) “Supplements to Johannes Gutslaff’s term creation”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 3(1), pp. 279-296. doi: 10.12697/jeful.2012.3.1.14.