Siegl, F. (2012) “More on possible Forest Enets – Ket contacts”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 3(1), pp. 327-342. doi: 10.12697/jeful.2012.3.1.16.