Kikerpill, T. (2012) “Enesevaatlus lugemistesti valiidsuse uurimisel”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 3(2), pp. 79-112. doi: 10.12697/jeful.2012.3.2.04.