Maisla, D. (2012) “Eesti mineviku liitvormide kasutamisest õppijakeele korpuse materjali põhjal”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 3(2), pp. 129-152. doi: 10.12697/jeful.2012.3.2.06.