Pool, R. and Pajusalu, R. (2012) “Liikumissündmused eesti keele õppijate kirjalikes narratiivides”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 3(2), pp. 153-182. doi: 10.12697/jeful.2012.3.2.07.