Pajupuu, H., Altrov, R. and Mihkla, M. (2019) “Saatesõna ESUKA – JEFUL erinumbrile „Kõneuurimise suundi II“”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 10(1), pp. 9–11. doi: 10.12697/jeful.2019.10.1.00b.