Kalvik, M.-L. and Piits, L. (2019) “Sõna esinemissagedus ja tähenduste eristamise vajadus häälduse mõjutajana”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 10(1), pp. 71–88. doi: 10.12697/jeful.2019.10.1.04.