Sahkai, H. and Mihkla, M. (2019) “Intensiivsus, rõhk ja välde eesti keeles”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 10(1), pp. 191-210. doi: 10.12697/jeful.2019.10.1.10.