Teras, P. (2019) “Sõnaalgulise /h/ hääldus samadel kõnelejatel avalikus ja argisuhtluses”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 10(1), pp. 211–231. doi: 10.12697/jeful.2019.10.1.11.