Kallasmaa, M. and Puss, F. (2020) “Üks laenuline perekonnanime tüüp: nimed lõpuga -mees”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(1), pp. 23–42. doi: 10.12697/jeful.2020.11.1.02.