Saar, E. (2020) “Läänemeresoome mAs-isikunimed”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(1), pp. 87–103. doi: 10.12697/jeful.2020.11.1.04.