Pae, T. (2020) “„Meil oli Mihkel Mehka ja ta naise nimi Hipp“ – Hargla kihelkonna tunnuslikest eesnimedest”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(1), pp. 131–146. doi: 10.12697/jeful.2020.11.1.06.