Laansalu, T., Päll, P. and Tender, T. (2020) “Katse kirjeldada artefaktinimesid”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(1), pp. 147–162. doi: 10.12697/jeful.2020.11.1.07.