Puss, F. (2020) “Marja Kallasmaa ja tema esivanemate nimed”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(1), pp. 249–262. doi: 10.12697/jeful.2020.11.1.11.