Laansalu, T. (2020) “Marja Kallasmaa bibliograafia 1975–2019”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(1), pp. 263–276. doi: 10.12697/jeful.2020.11.1.12.