Laansalu, T. and Päll, P. (2020) “Marja Kallasmaa 70 [in English]”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(1), pp. 19–21. doi: 10.12697/jeful.2020.11.1.01b.