N/A (2020) “Tabula gratulatoria”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(1), pp. 11-13. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/16702 (Accessed: 4February2023).