Faster, M. and Päll, P. (2020) “Foreword”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(1), pp. 7–8. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/16703 (Accessed: 28 September 2023).