Däbritz, C. L. (2020) “Focus position in SOV ~ SVO-varying languages – evidence from Enets, Nganasan, and Dolgan”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(2), pp. 99-118. doi: 10.12697/jeful.2020.11.2.04.