Behnke, A. (2020) “Converbal constructions in Selkup”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(2), pp. 137-165. doi: 10.12697/jeful.2020.11.2.06.