Duvallon, O. (2021) “‑kin-liitteen semantiikasta ja diskursiivisista tehtävistä”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 12(1), pp. 41–78. doi: 10.12697/jeful.2021.12.1.02.