Tragel, I. and Klavan, J. (2021) “Kuhu suundub püsivus? Verbidega jääma ja jätma väljendatud sündmuste kujutamine katses”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 12(1), pp. 369–395. doi: 10.12697/jeful.2021.12.1.10.