Balodis, U. and Pajusalu, K. (2021) “Foreword”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 12(2), pp. 3–4. doi: 10.12697/jeful.2021.12.2.00.