Kallio, P. (2021) “The Position of Leivu”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 12(2), pp. 123–143. doi: 10.12697/jeful.2021.12.2.05.