Ernits, E. (2021) “Kraasna nominal derivation”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 12(2), pp. 313-341. doi: 10.12697/jeful.2021.12.2.12.