Weber, T. (2021) “A linguistic analysis of Heikki Ojansuu’s phonograph recordings of Kraasna”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 12(2), pp. 343-390. doi: 10.12697/jeful.2021.12.2.13.