Ernštreits, V. and Pajusalu, K. (2022) “Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 13(1), pp. 3–8. doi: 10.12697/jeful.2022.13.1.00.