Helasvuo, M.-L. and Laury, R. . (2023) “Insubordinate relative clauses in Finnish – old and new”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 14(2), pp. 19–40. doi: 10.12697/jeful.2023.14.2.02.