Kuokkala, J. and Koponen, E. (2023) “On the distribution and history of Saami verbal derivatives in -š-”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 14(3), pp. 73–105. doi: 10.12697/jeful.2023.14.3.03.