[1]
H. Metslang, K. Habicht, T. Hennoste, A. Jürine, K. Laanesoo, and D. Ogren, “Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite eesti kirjakeeles”, ESUKA-JEFUL, vol. 8, no. 1, pp. 149–178, Mar. 2017.