[1]
M.-L. Kalvik and L. Piits, “Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks”, ESUKA-JEFUL, vol. 6, no. 3, pp. 49-77, Dec. 2015.