[1]
P. Eslon, “Funktsionaalsemantiline väli kui modaaltähenduste liigitamise ja keelte võrdlemise alus”, ESUKA-JEFUL, vol. 7, no. 2, pp. 27–47, Dec. 2016.