[1]
A. Laanemets and H. Mihkelson, “Modaalsuse tõlkimisest: rootsi modaaltegusõna <i>böra</i> ja selle tõlkevasted eesti keeles”, ESUKA-JEFUL, vol. 7, no. 2, pp. 93–123, Dec. 2016.