[1]
V. Štšadneva and E. Raeste, “Kakskeelse oskussõnastiku koostamise teoreetilisi vaatenurki ja praktilisi lahendusi”, ESUKA-JEFUL, vol. 1, no. 1, pp. 81-98, Jul. 2010.