[1]
D. Maisla, “Eesti mineviku liitvormide kasutamisest õppijakeele korpuse materjali põhjal”, ESUKA-JEFUL, vol. 3, no. 2, pp. 129-152, Dec. 2012.