[1]
P. Teras, “Sõnaalgulise /h/ hääldus samadel kõnelejatel avalikus ja argisuhtluses”, ESUKA-JEFUL, vol. 10, no. 1, pp. 211–231, Dec. 2019.