[1]
T. Laansalu, P. Päll, and T. Tender, “Katse kirjeldada artefaktinimesid”, ESUKA-JEFUL, vol. 11, no. 1, pp. 147–162, Jun. 2020.