[1]
I. Tragel and J. Klavan, “Kuhu suundub püsivus? Verbidega jääma ja jätma väljendatud sündmuste kujutamine katses”, ESUKA-JEFUL, vol. 12, no. 1, pp. 369–395, Sep. 2021.