[1]
L. Lindström, “Keeldkõne mitmuse 1. isiku vormide varieerumine ja tüpoloogiline keelemuutus: kas probleem keelekorralduse jaoks?”, ESUKA-JEFUL, vol. 14, no. 1, pp. 227–262, Oct. 2023.